Program Tutor

StartProgram Tutor
Rozwiń
Co to jest?

Jedna z form działalności Erasmus Student’s MUG polegająca na przydzieleniu każdemu przyjeżdżającemu studentowi tzw. tutora, czyli studenta, który będzie jego opiekunem podczas pobytu w Polsce.

Jak zostać tutorem?

Żeby opiekować się zagranicznym studentem w danym roku akademickim należy zgłosić się do zarządu organizacji jako osoba chętna do pełnienia funkcji tutora. Najlepiej zrobić to pod koniec poprzedzającego roku akademickiego.

Obowiązki

Tutor jest najbardziej potrzebny zaraz po przyjeździe do Polski, dlatego też do jego zadań należy:
  • skontaktowanie się ze swoim Erasmusem przed przyjazdem w celu ustalenia jego daty
  • odebranie z lotniska i pomoc przy zakwaterowaniu w akademiku
  • oprowadzenie po kampusie, pokazanie gdzie jest dziekanat, biblioteka itp.
  • udzielenie wszystkich informacji niezbędnych w życiu codziennym (komunikacja miejska, lokalizacja sklepów, banków itp.)
  • pomoc w razie jakichkolwiek problemów na uczelni (jeżeli tutor nie jest w stanie lub nie wie jak pomóc, kontaktuje się z zarządem)
Korzyści z udziału w programie

  • nawiązanie nowych znajomości
  • możliwość udoskonalenia znajomości języków obcych
  • dodatkowe punkty w kwalifikacji do wyjazdu na wymianę w ramach LLP/Erasmus
  • otwarta droga do zostania pełnoprawnym członkiem Erasmus Student’s Medical University of Gdańsk

Tutor a członek organizacji

Pełnienie funkcji tutora nie jest jednoznaczne z byciem pełnoprawnym członkiem organizacji. Tutor to osoba, której właściwie jedynym zadaniem jest zajmowanie się przydzielonym jej studentem. Oczywiście zachęcamy tutorów do wykazywania inicjatywy i organizowania czasu wolnego zagranicznym gościom (co często czynią), ale żeby w pełni móc angażować się w planowanie i realizację działań podejmowanych przez zarząd należy zostać członkiem organizacji.